Avgifter, Energi och Budget – Vinter 2022 -> Sommaren 2023