Källsortering och Matavfall – Nya bestämmelser från och med 30 Oktober 2022