Lördag och söndag den 28-29 maj klockan 09.00 till 21.00 kommer en container att finnas -tillgängliga för att kasta grovsopor utanför varje hus.

Allt som inte finns inlåst i ett förråd på vinden och i trapphuset i huset kommer att slängas utan förvarning då det här bryter mot trivselreglerna och säkerhetsföreskrifterna.

Viktigt!

Vad får du slänga? Exempel på grovt avfall är möbler, cyklar, leksaker (utan batterier), kastruller, träplank utan asbest, porslin och böcker.

Grovsopor som inte får slängas i containern är:

  • Asbest (från exempelvis byggskivor, takskivor, rörisolering).
  • EEA, elektriskt och elektroniskt avfall (allting med sladd eller batteri samt solcell).
  • Farligt avfall (målarfärg, kemikalier, lösningsmedel, spillolja, impregnerat material).
  • Produkter med freon (kylskåp, frysboxar).
  • Ljuskällor (lysrör, lågenergilampor, glödlampor).
  • Hushållsavfall. (avser ex. köksavfall)
  • Däck

Ligger fel saker i containern får föreningen extra avgifter som kommer belastas hela huset.

Har ni några frågor, kontakta oss i styrelsen på signalpatrullen13@gmail.com

Tack för hjälpen!

/Styrelsen

Liten lathund: Vad slänger man vart?

Soprummet: Hushållssopor. Det betyder sådant från hushållet som man kan elda upp förutom papper.

Returstationen (50 m till höger från entrén mot Wennerbergsgatan): Papper (inte kuvert pga platsfönster och klister), papp, metall, glas, batterier och plast (både mjuk och hård).

Återvinningscentral: Nästan allt annat. Återvinningscentraler finns i Bromma, Lövsta, Vantör och Östberga.

Den Mobila miljöstationen är ett alternativ till de fasta miljöstationerna. Den består av en lastbil som på bestämda tider och platser hämtar hushållens farliga avfall och små elektronik.

Mer information kan läsas på hemsidan samt på lappen på soprummets dörr.

Mer information finns på www.stockholm.se/avfall