BRF logga från hemsidan_nya

Nu är det dags att lämna in motioner till Brf Signalpatrullen 13 ordinarie föreningsstämma.

Vad är en motion och vad händer med dessa på stämman?
En motion är ett konkret förslag på en åtgärd inom föreningen. Motioner kan lämnas av alla medlemmar i föreningen.

När styrelsen fått in motionerna utreds dessa med hänsyn till bl. a. föreningens stadgar och lagtexten. Styrelsen lämnar sedan förslag till beslut med en motivation. På föreningsstämman röstar alla närvarande (en röst/bostadsrätt) om motionerna.

Tillsammans med kallelsen till föreningsstämman (som utfärdas tidigast 4 veckor, och senast två veckor innan stämman) kommer Du som är Brf-medlem att få alla motioner, med styrelsens förslag till beslut, samt ev. övriga stämmohandlingar.

Att skriva en motion är enkelt

Håll Dig till vadvarför och hur:

  • Vad tycker du ska göras?
  • Varför tycker du så?
  • Hur tänker du att det kan genomföras?

Motioner lämnas i föreningens brevinkast, styrelserummet i gången mellan husen eller skickas till signalpatrullen13@gmail.com

Motionerna måste skrivas under med namn och lägenhetsnummer!

Sista dag att lämna in motioner är 31 mars 2020