Vad: Ett projekt med byte av rören i källaren är på väg in i ett upphandlingsskede där styrelsen fått en genomgång av handlingarna som ska gå ut på förfrågan till entreprenörer.

Hur: När vi får in anbuden ska vi välja den entreprenör som vi vill ska genomföra arbetet.

Tid: Arbetena beräknas påbörjas i maj och vara färdiga senast under augusti.

Störningar? Det som påverkar oss boende är eventuellt korta avstängningar av vatten och att de som har förråd i källaren måste tömma dessa under den tid arbetena pågår i den delen av källaren. Detta meddelas i god tid och säker förvaring kommer att erbjudas i intilliggande utrymmen. Det kommer också vara en del arbeten med bilning i källargolvet som kan verka störande.