Brf Signalpatrullen13

Rivning av källarförråd 2015