Vad: Föreningen har gamla stammar i källaren som är i behov av att bytas ut. Arbetet börjar i
B-Huset.

Hur: Beräknas vara färdigt i början av 2018. (6 månader)

Störningar? Det som påverkar oss boende är eventuellt korta avstängningar av vatten och att de som har förråd i källaren kommer att få flytta dessa.
Föreningen kommer att bygga nya förråd i källaren och de som har förråd i källaren kommer att få flytta dit. Detta kommer att bli aktuellt till höst/vinter 2017.