Föreningen har nu tecknat avtal med en entreprenör som köper våra vindar och bygger bostäder.

Preliminärt kommer själva byggnationerna påbörjas efter årsskiftet. Först börjar de bygga om A-huset och ca ett halvår senare påbörjas B-huset.

Vi kommer komma ut med mer utförlig information gällande byggnationerna när det börjar närma sig.

Att vindarna nu är sålda innebär att det är mycket som kommer hända under den närmaste tiden. Bland annat pågår ett febrilt arbete med att färdigställa förrådsutrymmena i källaren i A-huset.

Förråden på vinden kommer behöva tömmas i god tid innan byggstart sker för att kunna frigöra utrymmet och påbörja planeringen. Så fort vi har ett datum för att förråden är färdigställda kommer vi gå ut med information om när förråden senast behöver vara tömda och med vilket nytt förråd som tillhör vilken lägenhet.

Vidare kommer det under en period vara en hel del rörelse i fastigheten och på vinden som ett led i att entreprenören projekterar för att erhålla ett startbesked för byggnationen.

I samband med att vindarna byggs om kommer även vårt tak att läggas om och två stycken gemensamma takterrasser kommer uppföras.
Även övriga underhåll och upprustningar kommer utföras i enlighet med föreningens underhållsplan och för att förbättra föreningens hus.

Om du har några frågor eller funderingar om projektet är du välkommen förbi när vi har öppet kansli som är den första måndagen varje månad, och det går även bra att maila till signalpatrullen13@gmail.com

Mvh

Styrelsen