Styrelsen arbetar nu hårt för att iordningställa förråden i A husets källare för att möjliggöra flytten av vindsförråden till källaren. Planen är att vi ska lämna över vindsvåningarna till entreprenaden strax efter årsskiftet.

Så fort alla förråd är färdiga så tilldelas varje lägenhet ett förråd.

Styrelsen återkommer när det är B husets tur. Någon gång under våren.

Källarförråden är färdiga: 23 November.

Vindsförråden måste vara tömda: 31 December

Om du har några frågor eller funderingar är du välkommen förbi när vi har öppet kansli som är den första måndagen varje månad, och det går även bra att maila till signalpatrullen13@gmail.com

Mvh

Styrelsen