Torsdagen den 8 juni, kl 18:00 ska din cykel vara utflyttad från cykelrummet då städning sker till helgen av vår städfirma. På söndagen kan du ställa tillbaka din cykel igen.

Det här gäller även cyklarna utomhus, då vi gör en cykelrensning i båda cykelförråd samt städning av cykelrummet i Wennerbergshuset.

Cyklar som ägaren ej flyttat på senast 18.00 den 8 juni kommer att flyttas av oss i styrelsen. Det går bra att hänga cykeln i cykelrummet under A-huset eller i cykelparkeringarna utanför båda husen.

Alla omarkerade cyklar kommer att flyttas till styrelsens källarförråd i huset, kontakta styrelsen på signalpatrullen13@gmail.com om du inte hittar din cykel efter helgen städning.

Viktigt!

Markera din cykel med Namn och lägenhetsnummer och telefonnummer..

Har ni några frågor, kontakta oss i styrelsen på signalpatrullen13@gmail.com

Tack för hjälpen! /Styrelsen