Lördagen den 21 April, kl 18:00 ska din cykel vara markerad.

Markera din cykel med Namn och lägenhetsnummer och telefonnummer.

Alla omarkerade cyklar kommer att flyttas till styrelsens källarförråd i huset, kontakta styrelsen på signalpatrullen13@gmail.com om du inte hittar din cykel efter helgen.

Dessa kommer senare skänkas bort om inte återkrävs.

Hade du en cykel i A-husets cykelrum?

Styrelsen flyttade på alla cyklar som var kvar under stambytet i A-husets källare.

Vänligen kontakta oss om du vill ha tillbaks cykeln senast Fredagen, 13 April. Dessa kommer senare skänkas bort om inte återkrävs.

Har ni några frågor, kontakta oss i styrelsen på signalpatrullen13@gmail.com

Tack för hjälpen! /Styrelsen