Torsdag den 27 December,  kommer avisering att skickas ut till alla hushåll angående markering av cyklar.

Vänligen markera era cyklar med givna markeringarna.

En påminnelse kommer att skickas 22 Januari, 2019.

Alla cyklar som inte är markerade den 29 Januari, 2019, kommer att flyttas till styrelsens källarförråd i huset

Vänligen kontakta oss om du vill ha tillbaks cykeln senast Söndagen, 14 April, 2019.

Dessa kommer senare skänkas bort om inte återkrävs.

Har ni några frågor, kontakta oss i styrelsen på signalpatrullen13@gmail.com

Tack för hjälpen! /Styrelsen