KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA I BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SIGNALPATRULLEN 13

Årets stämma kommer att ta plats den 22 maj och i vi kommer att vara i en av föreningens lokaler på Scheffersgatan 6.

Datum: 2018-05-22

Tid: 19.00 – 20.30

Plats: Scheffersgatan 6, bredvid Carléns Måleri och ner för trappan eller ingång från gården.