Kära boende, då var det dags att städa cykelrummet.

Information inför städningen av cykelrummet

Cyklar i cykelrummet

Torsdagen den 12 september, kl 18:00 ska din cykel vara utflyttad från cykelrummet.  Det går jättebra att ställa den i vårt rum för långtidsparkering eller utanför fastigheten.  Ställer du cykeln utanför i anslutning till Signalpatrullens mark måste du även där märka upp din cykel med kontaktuppgifter.

Cyklar utanför fastigheten

Även cyklar som står utomhus, i direkt anslutning till Signalpatrullens fastigheter ska märkas upp. Har du din cykel utomhus, glöm inte att märka upp den också då vi även kommer att röja upp bland kvarlämnade cyklar ute.

Omärkta cyklar omhändertas

Alla cyklar oavsett om de står inne i cykelrummet eller ute i anslutning till fastigheten, som saknar märkning kommer att få eventuella lås uppklippta och bli inlåsta i föreningens källare. Kontakta styrelsen inom tre månader om din cykel felaktigt blivit omhändertagen. Därefter kommer de cyklar som inte återhämtats att ses som övergivna och därmed vara till föreningens förfogande.

VIKTIGT!

Markera din cykel med Namn och lägenhetsnummer och telefonnummer – lappar i plastfickor finns att hämtas utanför styrelserummet i Wennerbergshuset.
cyklar
Har ni några frågor, kontakta oss i styrelsen på signalpatrullen13@gmail.com

Tack för hjälpen! /Styrelsen